Новини

„Геотрейд-Иванов” ООД спечели проект по програма „Развитие на човешките ресурси”

14.01.2013

На 10 януари 2013г. между „Геотрейд-Иванов” ООД и Агенция по заетостта – Договарящ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” бе подписан договор за предоставяне на безъзмездна финансова помощ. Проектът е по схема BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3” и е на стойност 9 994,14 лева .
В изпълнение на Договора служителите на дружеството ще преминат обучения както по ключови компетенции, така и по част от професии.
Подготовката на проектното предложение, както и предстоящото цялостно управление на проекта се реализира със съдействието на Консултантска къща „Велинов и партньори”.